Business Case

Nieuwsartikel

31 oktober 2022

We gaan voor een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding ten aanzien van het Waddengebied. En door de vele toepassingsmogelijkheden, kan de vraag uit verschillende markten sterk stijgen, mede door de voordelen die lokale teelt heeft op duurzaamheid en kosten. Doordat veel partijen baat kunnen hebben bij lokale teelt van zeewier, is er veel draagvlak om deze pilot uit te voeren.

Voor zeewier zijn er genoeg toepassingen om bij een succesvolle pilot schaalvergroting te realiseren. De uitkomsten van de pilot moeten ook duidelijkheid scheppen richting de betrokken ondernemers om het zeewier teelt op land, en mogelijk uiteindelijk op zee, verder uit te rollen. Dit betekent meerdere bassins op land, eventueel het dubbele dijkgebiedgebied bij de Eemshaven benutten en de mogelijkheden om zeewierteelt op zee, in en om en nabij windparken te starten. Ook levert het nieuwe inkomstenbronnen voor betrokken boeren en voor betrokken ondernemers in de mogelijke toepassingen op.

In de toepassing feed weten we na dit project ook de effecten van het toevoegen van droge stof Ulva versus verse Ulva in het rantsoen van koeien. Een belangrijk resultaat voor de toepassing non-food is het toewerken naar een gesloten keten.

Er wordt ook andere kennis opgedaan: het project zal aantonen welke effecten het telen van zeewier heeft op de omgeving, de kwaliteit van het waddenzeewater, de CO2 uitstoot en de kwaliteit en duurzaamheid van verschillende producten. Van de toepassing van bioplastic wordt een businessmodel gemaakt.

De door partner Color&Brain ontwikkelde drie cosmetische prototype producten met Ulva ingrediënten zijn ook output. Color&Brain heeft de intentie, na positieve veiligheidsbeoordeling, certificering en markttoelating, deze producten in productie te nemen en te vermarkten onder het eigen merk ZoiY®.

De bedrijven CIV Offshore en NorthSeaweed hebben een samenwerkingsovereenkomst om  in de toekomst, en na afloop van het Wadwier project, blijvend te samenwerken met als doel meerdere productielocaties op land en mogelijk op zee, te ontwikkelen. North Seaweed blijft ook na het project met Color&Brain samenwerken voor levering van Ulva-grondstof voor cosmetica ingrediënten.