Project

Ulva lactuca

Achtergrond

Volgens onderzoek van de WUR  kan met duurzame zeewierteelt de groeiende wereldbevolking – in 2050 ongeveer 9 miljard mensen – van voldoende voedsel worden voorzien, met maar 2 procent van het totale zeeoppervlak. Tot op heden is de productie van zeewier in Nederland nog beperkt en wordt het geïmporteerd.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Waddenfonds.

In 2050 is de
geschatte bevolking zo’n
9 miljard mensen
Met ons project
kunnen wij bijdragen
aan het voorzien van voedsel
Volgens het onderzoek
is er slechts 2%
van het zeeoppervlak nodig
Duurzame zeewierteelt
om de groeiende
wereldbevolking te ondersteunen

Over ons

Over ons

Wie zijn wij

Project Wad Wier is een initiatief van het volgende samenwerkingsverband:

  • North Seaweed (Eemshaven) handelt in zeewieren van hoge kwaliteit. Er wordt tot op heden voornamelijk aan de feedsector geleverd.
  • CIV Offshore & Shipping (CIVOS) (Den Oever) is onderdeel van C.I.V. Den Oever u.a., een Coöperatieve In- en verkoop Vereniging en biedt allerlei producten en diensten voor de visserij, scheepvaart en aannemerij. De in te zetten bassins zijn mede door CIVOS geproduceerd.
  • House of Design (Groningen) werkt aan het opzetten van een circulaire maakindustrie in het Waddengebied om duurzame en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. In deze pilot onderzoekt HoD de toepassing in Binnen dit project werkt House of Design nauw samen met Klaarenbeek & Dros om hun ervaring met zeewier op Texel en in Arle (Frankrijk) naar het noorden te halen.
  • TCNN (Groningen) is specialist op het gebied van projectmanagement, met name voor innovatieve projecten. In dit project zet TCNN haar netwerk in om relevante afnemers van de verschillende toepassingen van zeewier te vinden en de communicatie naar belanghebbenden te verzorgen.
  • Color&Brain (Groningen) is merkeigenaar en producent van het cosmeticamerk ZoiY®. C&B ontwikkelt en produceert in eigen beheer, natuurlijke huid en haarverzorgingsproducten alsmede beauty producten zoals lipgloss en lippenstift. C&B beschikt over een eigen laboratorium en heeft toegang tot gecertificeerde GMP-productie faciliteiten. C&B beoogt met het WadWier project haar producten portfolio uit te breiden met een cosmeticalijn gebaseerd op zeewier en andere mariene ingrediënten.
  • Hanzehogeschool (Groningen) is de grootste algemene hogeschool in Noord-Nederland. Het Kenniscentrum Biobased Economie en de Innovatie-Werkplaats Algen-Bioraffinaderij werken samen met het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en het Alfred Wegener Instituut in Bremerhaven voor het ontwikkelen van micro en macro-algen teelt en de verwerking daarvan. Binnen het WadWier project gaat Hanzehogeschool de kweek van Ulva in het laboratorium en veldlaboratorium onderzoeken en hiermee onder andere een beslissingsondersteunend systeem mee ontwikkelen. Het veldlab wordt speciaal voor het Wadwier project opgericht.

Nieuws

De meest recente artikelen

Lees ze hier

Pilotproject

Wad wier

In het Dubbeldijkse gebied

In het project Wad Wier draait het om lokale kweek en toepassingen van Ulva in de Waddenregio. Zeewier kent veel potentiële toepassingen: in voedsel, veevoeder, als grondstof en als energiebron om een aantal voorbeelden te noemen. De focus in de project ligt enerzijds op het optimaliseren van kweekcondities en anderzijds op het kunnen toepassen (en effecten) van Ulva in veevoeder, in cosmetica en als bioplastic.

De output van dit project zijn onder andere; Kweekmethodieken in land bassins ontwikkelen om een zo effectief mogelijke methode te ontwikkelen die het financieel en ecologisch aantrekkelijk maakt om in deze methode te investeren en kennis over effecten het telen van zeewier op de omgeving, de kwaliteit van het waddenzeewater, de CO2 uitstoot en de kwaliteit en duurzaamheid van verschillende producten.

Het doel van de pilot is om op twee locaties zeewier te gaan telen:

  • In kleine bassins in de Eemshaven waar Ulva groei, productie, samenstelling en waterkwaliteit metingen worden gedaan.
  • In een groot bassin (max 9000m2), in het Dubbeldijkse gebied, waar het zeewier wordt gekweekt (ook met Waddenzeewater) wat wordt gebruikt om verschillende toepassingen mee te testen.

De reden dat er met kleine en een groot bassin wordt getest, is omdat er met resultaten uit een klein bassin geen extrapolatie gemaakt kan worden naar resultaten van kweek in een groot bassin. In de kleine bassins kan goed gemonitord worden, het grote bassin is noodzakelijk om grootschalige teelt te kunnen testen, ter voorbereiding op opschaling. Omdat zeewier breed inzetbaar is, wordt de vraag uit de markt groter en zijn ook grote volumes nodig. Met het grote bassin is het doel om in een jaar minimaal 13,5 ton droge stof (DS) zeesla te oogsten. Omdat we in deze pilot al aanzienlijke volumes willen kweken en toepassen is het opschalen minder risicovol en heeft verdere implementatie een enorme impact op de regionale economie.

Projectpartners

Project Wad Wier is een initiatief

van het volgende samenwerkingsverband