Project Wadwier is van start!

Wadwier, een project ondersteunt door het Waddenfonds, is dinsdag 9 mei officieel van start gegaan. Het Dagblad van het Noorden heeft een verslag gemaakt over het startschot van het project Wadwier en geeft een kijkje in de mogelijke toepassingen.  Bekijk hier het artikel

Projectleider Joost Crommentuijn

Wad Wier: Een kennismaking met projectleider Joost Crommentuijn Joost Crommentuijn werkt bij CIV Offshore & Shipping. Zij zijn een visserij coöperatie met 161 leden. Daarvan hebben 45 vestigingsplaats Den Oever als thuishaven. CIV maakt zich als vereniging sterk voor de beroepsgroep vissers. Net als sommige vissoorten worden zij ook ‘bedreigd’. Denk aan de sluiting van […]

Business Case

We gaan voor een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding ten aanzien van het Waddengebied. En door de vele toepassingsmogelijkheden, kan de vraag uit verschillende markten sterk stijgen, mede door de voordelen die lokale teelt heeft op duurzaamheid en kosten. Doordat veel partijen baat kunnen hebben bij […]

Zeewier

Zeewier is de verzamelnaam van een aantal groepen algen die in de zee of in brak water leven. Doorgaans doelt men daarbij op meercellige, relatief grote (macroscopische) algen of wieren die aan de bodem, of ander substraat onder en boven water, gehecht zijn. Zeewieren behoren tot de groenwieren (Chlorophyta), roodwieren (Rhodophyta) en bruinwieren (Phaeophyta). De […]